wtorek, wrzesień 12, 2017

osp01

Nowo wybrany Zarząd

 

Już oficjalnie można przedstawić Państwu nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu, podlegającej pod Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

Na zebraniu dnia 12.03 br. zostały wybrane nowe władze w naszej jednostce OSP  Olkusz. Zmianie uległ skład zarządu oraz komisji rewizyjnej. 

 

Na zebraniu poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem jednostki, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za 2015r., plan działalności na 2016r. oraz przeprowadzone zostały wybory władz.

 

Poniżej przedstawiamy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

 

Skład Zarządu OSP w Olkuszu wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.03.2020r.

 

Prezes - Piotr Krzykawski

W-ce Prezes - Tadeusz Dudek

Naczelnik - Patryk Krzykawski

Zastępca Naczelnika - Kamil Wilkoński

Gospodarz - Czesław Pątko

Sekretarz - Karolina Filipska

Skarbnik - Grzegorz Lipiński

 

Skład Komisji Rewizyjnej OSP w Olkuszu wybranej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.03.2020r.

 

Przewodniczący komisji - Wacław Bernaś

Członek - Paweł Pasek

Członek - Roman Podsiadło

 

Życzę nowo wybranemu Zarządowi , ale także wszystkim pozostałym wspaniałym druhom wiele siły, ciągłej chęci niesienia pomocy innym a także  determinacji w dalszym rozwoju jednostki. Pamiętajcie zawsze o tym że

”Sukces to drabina, po której nie sposób wspinać się z rękami w kieszeni”. 

 

 

 

 

kk

OSP OLKUSZ FACEBOOK