piątek, sierpień 11, 2017

osp01

Sympozjum naukowe w CMP w Mysłowicach

Dnia 15 listopada 2019 o godzinie 11.00 odbyła się konferencja naukowa pt. „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej” w  Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Delegacja z OSP Olkusz była w składzie

 • Karolina Filipska 
 • Kamil Wilkoński 
 • Paweł Pasek

 

Organizatorami konferencją byli:

Centralne Muzeum Pożarnictwa i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Celem konferencji organizowanej w 100. rocznicę powstania Związku Floriańskiego jest integracja muzealnictwa pożarniczego, tj. pracowników muzeów, izb tradycji, pasjonatów historii i techniki pożarnictwa oraz rozpoczęcie dyskusji na temat historii, stanu, potrzeb, perspektyw rozwoju muzealnictwa pożarniczego. Uczestnictwo potwierdzili uznani naukowcy i historycy specjalizujący się w muzealnictwie pożarniczym.

w sympozjum brali udział między innymi:

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Leszek Suski
 • Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - st. bryg. Edwarda Pruskiego 

Prelegentami byli: 

 •  dr hab. prof. nadzw. Tadeusz  Olejnik, 
 •  dr hab. prof. nadzw. Urszula Oettingen
 •  dr hab. prof. nadzw. Władysław Tabasz 
 •  dr Zdzisław Zasada 
 •  mgr Kamil Stasiak
 •  mgr Dariusz Falecki 
 •  mgr Piotr Bielicki  
 •  mgr Grzegorz Kamiński 
 •  Zbigniew Todorski

 

 

po wszystkich wystąpieniach nastąpiło otwarcie wystaw czasowych: „Muzea i izby pożarnicze w Polsce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”, zwiedzanie Centralnego Muzeum Pożarnictwa

 

 

 

 

 

OSP OLKUSZ FACEBOOK