środa, październik 18, 2017

osp01

Cele Statutowe

Najważniejsze cle statutowe:

  • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
  • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposoby ochrony przed nimi,
  • Upowszechnianie - w szczególności w śród członków - kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
  • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu, działania na rzecz ochrony środowiska,
  • Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych (Muzeum Pożarnictwa Olkuskiego).

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Ze strażackim pozdrowieniem

Piotr Krzykawski - Prezes OSP

Patryk Krzykawski - Naczelnik OSP