środa, październik 18, 2017

osp01

Jak zostać strażakiem?

Nie jest łatwo zostać członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Aby zostać Strażakiem OSP należy:
  • zgłosić się do Prezesa, Naczelnika i poinformować o chęci pełnienia służby w Straży,
  • być gotowym aby nieść pomoc innym w różnym czasie i warunkach,
  • być chętnym do współpracy i wykonywać rozkazy dowódcy,
  • mieć skończone 18 lat i dobrą kondycję psychiczną, fizyczną i zdrowotną

Jeśli spełniasz te warunki to zapraszamy do naszej jednostki. Przypominam, że zanim dostaniesz umundurowanie i będziesz pełnoprawnym członkiem OSP należy się udzielać w Straży przez okres około 12 miesięcy. Następnie Naczelnik kieruje Was na badania lekarskie. Po ich pozytywnym wyniku na zebraniu sprawozdawczym odbędzie się ślubowanie i przyjęcie Was do Straży. Następnie zostaniecie skierowani na szkolenie do Państwowej Straży Pożarnej, które kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu możecie dopiero czynnie brać udział w akcjach OSP.

Zapraszamy.