czwartek, październik 12, 2017

osp01

Muzeum Pożarnictwa

Muzeum pożarnictwa ziemi Olkuskiej zostało zorganizowane na uroczystość100-lecia OSP i 500-lecia pożarnictwa olkuskiego i w tym czasie otwarte w dniu 27 maja 1978 roku. Muzeum otwierał prezes OSP i kustosz Muzeum przy obecności ponad 100 osób.

Największą trudnością jego otwarcia był brak odpowiedniego lokalu. Po rozmowie z mgr Maciejem Postolskim, przydzielono nam stary budynek przy byłej Szkole Podstawowej Nr 2. Jest to budynek zabytkowy jednak nad wyraz zdewastowany. W ciągu dwóch tygodni członkowie OSP przy pomocy Komendy Rejonowej OSP wyremontowali budynek. Na początku muzeum nazwaliśmy Izbą Pamięci Strażackiej. Eksponaty, poza tymi, które były w posiadaniu OSP zbieraliśmy w Ochotniczych Strażach Pożarnych całego regionu. W krótkim czasie Izba Pamięci rozrosła się do najpoważniejszego muzeum w Olkuszu, tak że wkrótce pomieszczenia okazały się za szczupłe. Dopiero kiedy Komenda Rejonowa miała na ukończeniu nową strażnicę, w styczniu 1986 roku przekazano nam nasz budynek zajmowany dotąd przez Komendę i Straż Zawodową.

Muzeum ma swój statut zatwierdzony przez Walne Zebranie OSP oraz Zarząd Główny w Warszawie. Muzeum jest również zarejestrowane w Ośrodku Dokumentacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury. Tak więc Muzeum jest samodzielne i utrzymywane wyłącznie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Olkuszu, z własnych funduszy. Kustosz urzęduje w Muzeum codziennie kilka godzin - społecznie.

Obecnie Muzeum odwiedza duża ilość wycieczek z całego kraju. W 1992 roku muzeum zwiedziło kilka tysięcy osób bądź w grupach bądź też samodzielnie. Świadczy to o jego atrakcyjności. Jest prowadzona księga pamiątkowa, w której zapisują się zwiedzający. Niektóre z tych zapisów są bardzo ciekawe i mobilizujące do dalszej pracy. Oto niektóre z nich:

  • "Bardzo wzruszył nas i przypadł do serca przykład tak prężnego działania zbiorowości, jaką jest zbiorowość strażacka. Miło jest widzieć, jak uczuciem konserwuje się pamiątki swojej ziemi. Szczególne podziękowania dla społecznego kustosza, który nas oprowadzał.

Grupa młodzieży z Warszawy
wędrująca szlakiem Orlich Gniazd
1990.VII.25

  • "Ogromnie dziękujemy za oprowadzenie nas po arcyciekawym i bardzo oryginalnym muzeum, a także za ciekawe przedstawienie historii pożarnictwa regionu olkuskiego. Życzymy bujnego rozwoju, abyśmy mogli je pokazać.

Turyści z województwa Ciechanowskiego

 

Muzeum odwiedził także: Stanisław Skrzypek - ppłk poż., Komendant Główny Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunt Jarosz, Włodzimierz Natorf - Ambasador PRL.

W dniu 16 czerwca 1990 roku odbyła się uroczystość złożenia ziemi Katyńskiej w Mauzoleum. Urna z ziemią Katyńską była wystawiona w kościele parafialnym a o godz. 14-stej w uroczystej procesji prowadzonej przez ks. biskupa dr Jana Gurdę z Kielc przeniesiona na plac strażacki i postawiona na ołtarzu polowym. Na zakończenie odbył się apel poległych i złożenie kwiatów.

By bardziej poszerzyć pracę Muzeum a także OSP, jak już wspomniałem są organizowane sympozja naukowe. Dotąd zorganizowano 4 takie sympozja.

 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku od godziny 9:00

Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

- Piotr Krzykawski tel. 669-238-914

- Kamil Wilkoński tel. 781-054-552

 

 

Zapraszamy !!