wtorek, wrzesień 12, 2017

osp01

Zarząd

Członkowie Zarządu

(wg. aktualnego wpisu w rejestrze sądowym):

 

 1. Prezes - Piotr Krzykawski,
 2. Wiceprezes - Tadeusz Dudek
 3. Naczelnik - Patryk Krzykawski, 
 4. Zastępca Naczelnika  - Kamil Wilkoński
 5. Skarbnik - Grzegorz Lipiński
 6. Sekretarz - Karolina Filipska 
 7. Kronikarz - Agnieszka Kopeć
 8. Gospodarz - Czesław Pątko
 9. Członek - Stefania Szenkienik

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący - Wacław Bernaś
 2. Członek - Paweł  Pasek
 3. Członek - Roman Podsiadło
 4. Członek - Marian Sierka

OSP OLKUSZ FACEBOOK